• Süleymanpaşa - Tekirdağ

  • info@aktunamusavirlik.com

  • (0282) 260 52 22

Muhasebe Hizmetleri

Thumb

2019-12-04 07:23:59

Muhasebe Hizmetleri

Her türlü şirket Ana Sözleşmeleri hazırlamak, Ticaret Odası, Vergi Dairesi, SGK, Bağ-Kur ve diğer ilgili resmi makamlardaki başvuruları yapmak, işlemleri sonuçlandırıp mükellefiyet tesislerini gerçekleştirmek

Vergi Mevzuatı konusunda danışmanlık yapmak 

SGK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü

Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması 

Yapılmış olan muhasebe kayıtlarının TMS'ye uygunluk kontrolü

Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Dairesi ile ilgili şirket açılışlarının ve sonrasında olacak işlemlerin yerine getirlilmesi

Türkiye'de geçerli vergi kanunlarına ve muhasebe standartlarına göre muhasebe hizmetlerinin verilmesi ve aylık, üç aylık ve yıllık vergi beyannamelerinin hazırlanması